Bezdrátový systém Siemeca společnosti Siemens

Dálkový odečet spotřeby energie s přehledem o vlastní spotřebě                

Měření spotřeby tepla a vody se již stalo zcela běžnou záležitostí v budovách, kde je energie centrálně dodávána více uživatelům. Typickým příkladem jsou bytové domy nebo administrativní budovy. Klasický místní odečet však přináší spoustu problémů - pracovníci odečtových firem jsou nuceni pro odečet sjednávat vstup do bytů: Sjednat jeden odečtový termín u vícebytového domu je v podstatě nereálné. Další problémy nastanou, pokud se vyskytne technický problém a měřič přestane fungovat. V takovém případě pracovníci odečtové firmy zjistí závadu až při odečtu na konci roku. Místní odečet má i další riziko, kterým je lidský faktor. K chybě může dojít při samotném odečtu nebo při přepisování. Trendem poslední doby jsou proto dálkové odečty, jejichž prostřednictvím je možné získat informace z měřičů spotřeby energií kdykoliv a také je velice snadno zpracovat bez výše popsaných negativních vlivů. Pravidelné dálkové odečty naleznou své uplatnění například při častých změnách nájemníkův objektech a podobně.

Efektivní správa naměřených dat systémem Siemeca umožňuje lépe sledovat a regulovat aktuální spotřebu. S moderní technologií rovněž odpadá povinnost zpřístup­nit byt či komerční objekt k odečtu. lnovativní systémy Siemeca jsou díky své jednoduché instalaci vhodné do nových budov stejně jako při rekonstrukci starších objektů.                           Pro urychlení objednávky uveďte vždy počet měřených radiátorů a odběrných míst.


Výhody systému Siemeca AMR/WalkBy:
  • Lepší sledování spotřeby v čase
  • Lepší možnost kontroly nákladů na energie
  • V bytech zůstává zachováno soukromí, protože přiodečtech není nutné sjednávat přístup do bytů
  • Přístup k aktuálním datům pomocí internetu
  • Jakákoliv porucha měřiče nebojeho násilné poškození se při dálkovém odečtu včas projeví evi
  • Nedochází k chybám při odečítání, je tedy eliminován lidský faktor
  • Možnost volby mezi měsíčními a ročními 

Systémy Siemeca se skládají z dvoučidlových rozdělovačů topných nákladů nové generace WHES.., vodoměrů řady WFK30../WFW30.. se jmenovitými průtoky 1,5 – 2,5 m3 1h, měřičů tepla WFMS.. Megatron 5 s průtoky 0,6 – 2,5 mllh a WFN26 Megatron 2 s prútoky 0,6 – 2,5 mllh. U systému WalkBy stačí pro odečet pouhá pochůzka po společných prostorách a u systému AMR je dálkový přenos údajů realizován po sítích M-Bus, přes rozhraní RS232, GSM či Ethernet (internet).

Siemeca WalkBy

Tento systém umožňuje odečet údajů o spotřebě jednou ročně, případně jednou měsíčně, pouhou pochůzkou po společných prostorách. Jedná-li se o menší objekt, je možné údaje odečíst dokonce přímo „z chodníku" pomocí přenosného datového sběrače WTZ.MB s bluetooth rozhra¬ním a notebookem. Nový systém Siemeca WalkBy tak zaji§- t'uje jednoduše, rychle a spolehlivě odečet údajů s nízkými pořizovacími náklady a vysokou transparentností odečtů. Nespornou výhodou systému Siemeca WalkBy je, že jej lze kdykoliv budoucnu rozšířit o komunikační uzly WTT1 61 WTX16, a tak jej lehce povýšit na systém Siemeca AMR.

Měření spotřeby vody zajišťují elektronické vodoměry WFC36... a WFH36... Volutron 3, které jsou magneticky odstíněné, což eliminuje riziko ovlivňování naměřených hodnot vnějším magnetickým polem. Radiový vysílač je přímo integrován do vodoměru s vysokým krytím IP64, což znemožňuje jeho odpojení nebo případné zničení. Baterie s životností 12 let je zárukou dlouhodobého provozu. 

Siemeca AMR

Umožňuje odečet údajů o spotřebě na dálku tak, že v objektu jsou rozmístěny komunikační uzly WTT1 6/WTX1 6, které stahují data vysílaná indikátory, vodoměry à měřiči tepla. Data jsou pak přenášena k vyhodnocení po sítích M-bus, Ethernet nebo GSM. Systém Siemeca AMR tak umož¬ňuje v podstatě kontinuální přehled o spotřebě vody a tepla ve sledovaných objektech.

Systémy dálkového přenosu dat Siemca AMR a WalkBy jsou základem pro optimální hospodaření s teplem, jehož cena neustále roste, a tvoří tak nezanedbatelnou položku v rodinných rozpočtech.
Zajímavým okruhem výrobků pro měření spotřeby tepla jsou rozdělovače topných nákladů WHE46... používané zejména v panelových domech, kde bytem prochází několik nezávislých vertikálních topných okruhů. Tyto měřiče mají zvýšenou odolnost proti vniknutí vody a bezpečnostní mikrospínač, který se při pokusu o demontáž aktivuje a provozovatel systému je okamžitě informován o tomto zásahu, včetně data kdy k němu došlo.